Internet

Acianet er valgt som leverandør af internet til foreningen.

For at kunne få internet skal man som minimum have passivt medlemsskab og opfylde betingelserne i vedtægterne.

Passivt medlem koster kr. 46,- pr. måned, som tillægges priserne herunder, hvis der ønskes internet uden tv.

Følgende hastigheder kan tilbydes:

  • 15/5 Mbit/s – pris /md. Kr. 149,-
  • 60/20 Mbit/s – pris /md. Kr. 199,-
  • 80/30 Mbit/s – pris /md. Kr. 249,-
  • 100/40 Mbit/s – pris /md. Kr. 349,-

Bestil internet her.

Vejledninger.

SMS-service

Send en mail til info@acianet.dk med dit mobilnummer og hvor du bor. Så opdaterer vi vores oplysninger og du får dermed automatisk sms ved arbejde på nettet.

For nærmere info og tilmelding/afmelding kontakt:

Acianet

Tom O. Madsen

Telefon: 4440 1520

info@acianet.dk