Tilslutning, udmelding og pakkeskift

Ved nytilslutning eller pakkeskift udskrives og udfyldes nedenstående blanket,

Pakkeskift kan foretages med 1 måneds varsel til adressens betalingstermin.

Helårlig opkrævning: pr. 1/1,

Halvårlig opkrævning:1/1 og 1/7

Kvartårlig opkrævning: 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Den udfyldte blanket afleveres til:

Kasserer Bjarne Andersen

Birkemosevej 76
5471 Søndersø
Tlf.: 6489 1008
ba@saknet.dk

Pakkeskift i forbindelse med Tv med Bland Selv udføres i henhold til adressens aftale med YouSee, foreningen modtager et brev herom fra YouSee.

 

 

Udmelding af foreningen kan ske i henhold til vedtægterne.

§ 4. stk. 8: Begæring om udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel til adressens betalingstermin. Betalingsterminerne er 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Tilslutningsafgift/kontingent refunderes ikke. I øvrigt henvises til bestemmelserne i § 4 stk. 9.

§ 4. stk. 9: Ejendomme/lejligheder, der tidligere har været tilsluttet, kan gentilsluttes mod at betale et gentilslutningsgebyr.

stk. 8: Begæring om udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel til adressens betalingstermin. Betalingsterminerne er 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Tilslutningsafgift/kontingent og copydan refunderes ikke. I øvrigt henvises til bestemmelserne i § 4 stk. 9.