Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

7. oktober

I forbindelse med fejlrettelser vil der den 7. oktober klokken 21:00 være en afbrydelse af ca. 30 minutters varighed, hvor det potentielt ikke vil være muligt at foretage eller modtage telefonopkald.

Årsagen til servicevinduet er, at modemmet af typen Arris har et problem med vores telefonisystem. Dette vil vi forsøge at løse.

Vi beklager afbrydelsen og bestræber os på at gøre den så kortvarig som mulig.

Følgende forslag er indkommet rettidigt, og skal derfor behandles på den kommende generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer, der alle er kosmetiske ændringer i ordlyden i forhold til hvad der nu udbydes (f.eks. er der ikke længere radio i Tv-pakken) og forenklinger omkring ordlyden på kontingent.

Forslag til vedtægtsændringer er følgende:

Nuværende vedtægter

Forslag til ændringer

§ 2

Foreningens formål er at etablere og drive fællesantenneanlæg for radio og fjernsyn og varetage driften og administrationen heraf samt give mulighed for tilslutning til Internet og IP-telefoni. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Samtidig er det foreningens formål at sørge for den bedst mulige kvalitet af de nævnte ydelser.

§ 2

Foreningens formål er at etablere og drive fællesantenneanlæg for fjernsyn og varetage driften og administrationen heraf samt give mulighed for tilslutning til Internet med eventuelt IP-telefoni. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Samtidig er det foreningens formål at sørge for den bedst mulige kvalitet af de nævnte ydelser.

§3, stk. 2:

Medlemsbidraget fastsættes således, at det dækker omkostningerne til drift, forsikringer, vedligeholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger.

§3, stk. 2:

Grundkontingentet fastsættes således, at det dækker omkostningerne til drift, forsikringer, vedligeholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger. Signalkøb, Koda og CopyDan kommer herudover alt efter den valgte Tv-pakke.

§3, stk. 6:

Det i stk. 2 nævnte medlemsbidrag omfatter alene bidrag til driften af radio og Tv- med den enkelte udbyder og betales til denne. programmer. Tilslutning til Internet, telefoni m.v. etableres med den enkelte udbyder og betales til denne.

§3, stk. 6:

Det i stk. 2 nævnte grundkontingent omfatter alene bidrag til driften af Tv. Tilslutning til Internet, IP- telefoni m.v. etableres med den enkelte udbyder og betales til denne.

§ 5, stk. 5:

Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

I )  Fastsættelse af kontingent inkl. moms. Kontingentet består af kontingent til foreningen incl. Signalkøb samt afgift til CopyDan/Koda. moms. Kontingentet består af kontingent til foreningen incl. Signalkøb samt afgift til CopyDan/Koda.

§ 5, stk. 5:

Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

I )  Fastsættelse af grundkontingent inkl. moms. Signalkøb (Tv-pakker) samt afgift til CopyDan/Koda fastsættes ud fra priserne fra leverandøren og opkræves sammen med grundkontingentet.

§ 6, stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ligeledes vælges der 2 suppleanter på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der er foreslået først.

§ 6, stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ligeledes vælges der 2 suppleanter på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der får flest stemmer. Ved fredsvalg er det den person, der er foreslået først.

§ 7, stk. 2:

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der er foreslået først.

§ 7, stk. 2:

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der får flest stemmer. Ved fredsvalg er det den person, der er foreslået først.

 

Følgende forslag er indkommet fra et medlem af foreningen:

Jeg vil meget gerne stille følgende forslag til generalforsamling Mandag den 16/8.

Mulighed for at tilkøbe Discovery kanaler, således at vi har mulighed for at se TLC, Kanal 5, mv.

 

Den 15. september 2021 ændrer YouSee på sammensætningen af fordelene i YouSee More.

Det er tydeligt, at der er en række fordele, der er mest populære, og derfor er der 5 fordele, som udgår pr. 15. september: Hallo Mind, Nick Play, Børns Vilkår, Den Danske Naturfond og Bookmate.
 
De medlemmer, der har valgt en eller flere af disse fordele, modtager direkte besked fra YouSee om ændringen med information om hvilke fordel/e, de kan vælge i stedet, og hvordan de skifter fordel på Mit YouSee.

26-07-21 06:45

Opdatering - så skulle der gerne være signal på igen.

 

25-07-21 21:50

Grundet en fejl hos YouSee er der p.t. intet Tv-signal i Søndersø.

Fejlen er meldt til YouSee, og der arbejdes med sagen.

Tidshorisont er lige nu ukendt.

Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Søndersø Hallen (Hal 3 springhallen), Ullerupvænget 4, mandag d. 16. august 2021 kl. 19.00 for foreningens medlemmer.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Medbring gyldig kvittering.

Bestyrelsen

Torsdag den 22. juli 2021 mellem kl. 7.00 - 7.30 vil der blive udskiftet en elektrisk del. Udskiftningen vil betyder at der kortvarigt er afbrudt forbindelse til tv og internet.

 

Status 16.10
Alt ok igen.

Kl. 13.52.
Vi har i øjeblikket en fejl på en forstærker. Det betyder at dele af Toftekær, Vesterled og Vestervænget er uden tv og internet. Tekniker er på vej.

Vi beklager fejlen.

7. juli 2021:

Seneste nyt:

-    Detailplanen er ved at tage form og altså godt i gang. Det forventes at den er meget længere og derfor bliver fremlagt i forbindelse med kommende generalforsamling, som forventes afviklet i løbet af august måned. Hold derfor øje her: https://www.saknet.dk/

-    Et medlemskrav til SAKNET bliver der ikke tale om – derimod er modellen at der kommer til at eksistere 2 parallelle produkter. Altså en antenneforening der leverer TV og bredbånd som i dag – og derudover samme internet leverandør, som tilbyder en ren fiberadgang hjem til dem der ønsker dette.
Det forventes dog at der vil komme TV pakker der kan købes igennem fibernet. – men som nogen har efterspurgt, så bliver der hverken krav om SAKNET medlemskab eller TV pakke krav igennem fiber.

-   Fibernettet bliver et åbent net, hvor andre udbydere som Kviknet, YouSee, FastSpeed, Waoo eller andre bliver inviteret med som udbyder.

-    Der forefindes enkelte steder i byen, allerede rør fra AciaNet, hvor der formodentlig snart bliver uddelt materiale omkring interesse i forhold til at blive koblet på fiberforbindelse. Dette for at komme i gang og bruge det der allerede er tilgængeligt. De steder (som fx Floravænget ….. øv øv øv) hvor der skal lægges rør ud, indgår i den detailplan. Således vi forhåbentlig i fremlæggelse af denne på generalforsamlingen, kan se vores egen adresse og dermed hvornår det kan forventes at vi bliver tilbudt konkret tilslutning. Men der er den mulighed og umiddelbare forventning at nogen allerede er på fiber før udgangen af 2021.

-    Man vil når detaljer er på plads kunne læse mere om hvad og hvornår etc. på acianets hjemmeside. Når siden er klar vil det blive meldt ud her.

-    Selve tilslutningsafgiften kendes endnu ikke, men skal naturligvis kendes før man tilkendegiver tilslutning eller ej. Derfor forventes denne kendt meget tidlig efter sommerferien eller senest på generalforsamlingen.

 

22. juni 2021:

Søndersø Antenne og Kabelnet har etableret et samarbejde med vores nuværende samarbejdspartner AciaNet omkring udbredelse af fibernet i Søndersø.

Detailplanlægningen er under udarbejdelse

 

Værd at vide

Info & vejledninger
Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Langebyende 11
5471 Søndersø
 6489 3432       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv til os her

Denne side bruger udelukkende cookies for at forbedre Din oplevelse ved besøg på siderne. Vi bruger ingen cookies til sporring eller lign. Og ingen oplysninger videregives til 3.part.